Velika Britaniji ima dugu prošlost u primanju internacionalnih studenata u svoju različitu, multikulturalnu i kreativnu        državu te edukacijski sustav.

  Fakultetski smjerovi u Velikoj Britaniji su veoma specijalizirani što pruža studentima mogućnost da se fokusiraju na        interesirano područje od prvoga dana. 

  Kvalifikacije i diplome dodjeljene nakraju studiranja su prepoznate i poštovane diljem svijeta jer zadovoljavaju            stroge akademske standarde. 

 

  Studij u Velikoj Britaniji je jeftiniji i praktičniji nego u drugim stranim zemljama zbog same činjenice da                        preddiplomski studij traje 3 godine u usporedbi sa 4 godine u većini ostalih zemalja.

 

  Fakultetski smjerovi u Velikoj Britaniji stavljaju fokus na kreiranje praktičnih zadataka sa kojima će se studenti susresti    u poslovnome sektoru svugdje na svijetu. 

  Studiranje u Velikoj Britaniji će motivirati studente da koriste i značajno poboljšaju njihovu razinu Engleskog                Jezika. Ovu vještinu studenti mogu koristiti kao snažno sredstvo na globalnom tržištu zapošljavanja. 

  Proces prijave za studij u Velikoj Britaniji je brz i jednostavan te se uz pomoć T-Edusphera možete opustiti znajući da    je Vaše dijete u sigurnim rukama.

  Birmingham je priznat među top 10 najsigurnijih urbanih područja za život u Velikoj Britaniji.

T- Edusphere (Original).png