T- Edusphere (Original).png

Uvjeti za upis:

Prediplomski studij -

 

    Za upis na prediplomskih smjer na University College Birmingham-u postoje dvije opcije:

 

    1.Državna Matura čiji prosjek ocjena iznosi minimalno 3.5 : - predmeti se mogu pisati na višoj ili nižoj razini. 

    2. Svjedodžba o Završnom radu čiji prosjek ocjena iznosi minimalno 3.5

    Foundation Degree studij - Što je foundation degree studij?

    Foundation degree je diploma izdana nakon 2 godine studiranja.

    Foundation studij je opcija koja se prvotno pruža studentima trogodišnjih strukovnih škola. Nakon ostvarivanja Foundation diplome          postoji mogućnost odabira Top-Up godine koja pruža studentima mogućnost pohađanja 1 dodatne godine i unaprjeđivanja                      njihove diplome sa Foundation razine na Preddiplomski level!

    Za upis na Foundation smjer na University College Birmingham-u pružaju se dvije opcije:

    1.Državna Matura sa prosjekom ocjena minimalno 2.5

    2. Svjedodžba o Završnom Rad sa prosjekom ocjena minimalno 2.0 Postdiplomski studij

 

   Za upis postdiplomskog studija na University College Birmingham-u potrebna je preddiplomska diploma koja je ostvarena u sličnom         području obrazovanja.