Studiraj i radi!

     Rad u Velikoj Britaniji je jako česta i u potpunosti ostvariva opcija!

     Studenti izabiru ovu opciju kako bi se osamostalili od roditelja i financirali

     vlastite troškove(stanarina, prehrana, vježbanje i zabava) tokom studiranje.

 

     Također, rad tokom studiranja pruža studentima priliku da steknu radno iskustvo te da

     nauče nove i korisne vještine koje će im koristiti tokom i nakon fakulteta.

 

     Studenti smiju raditi neograničen broj sati u tjednu i ova opcija je u potpunosti na njihov odabir. Tokom semestra,           studentima se preporuča da rade do 20 sati tjedno kako bi se mogli kvalitetno fokusirati na učenje i pohađanje             fakulteta.

 

     Tokom praznika, studentima se preporuča da rade i preko 20 sati

     ako postoji želja za većom zaradom i štednjom.

 

     Kako bi student započeo raditi u Velikoj Britaniji, sve što je potrebno jest prijaviti se za National Insurance Number         (NIN) te otvoriti bankovni račun u jednoj od mnogih banki poput Natwest, Lloyds Bank, Barclays...

 

     Kada student zarađuje preko £183 tjedno, National Insurance će uzimati 12% poreza od zarade koja prelazi              183£. Naprimjer ako student zarađuje £250 tjedno, National Insurance će uzeti 12% od iznosa koji prelazi 183£         što znači da u ovome slučaju National Insurance uzima 12% od £67. Spomenuti oblik poreza je jedini porez koji         student mora platiti za vrijeme njegovog studija.

    Očekivana satnica za studentske poslove iznosi £7,5. Satnice također, mogu varirati i mogu biti znatno veće od            prethodno spomenute.