T- Edusphere (Original).png

Planirate li studirati u inozemstvu semestar ili završiti cijeli studij izvan Sjedinjenih Država, možda ćete moći koristiti saveznu studentsku pomoć za plaćanje svojih troškova. Vrsta pomoći koju možete dobiti-i proces koji morate slijediti-ovisit će o vrsti programa (studij u inozemstvu ili potpuni stupanj) koji planirate upisati. Vaš status dodiplomskog ili diplomskog studenta također utječe na vrstu pomoći za koju imate pravo, baš kao i u školama u SAD -u.

Steknite diplomu na međunarodnoj školi!

Ako ste odlučili diplomirati u školi izvan SAD -a. Dopustite nam da vam pomognemo saznati koje međunarodne škole sudjeluju u saveznim programima pomoći studentima i da T - Edusphere će Vas savjetovati i pomagati kroz proces dobivanja savezne pomoći kako biste umanjili račun za školarinu.

Kako ću biti plaćen?

Sredstva vašeg zajma bit će elektronički prenesena iz američkog trezora u banku određenu od međunarodne škole. Prvo će škola uložiti sredstva u sve što im dugujete (školarinu, naknade itd.). Ako nakon uplate sredstava na vaš račun u školi ostane novca, višak novca će vam pripasti.

Važno je napomenuti da je University College Birmingham jedan od fakulteta koji sudjeluje u saveznim programima pomoći studentima!

An investment in knowledge pays the best interest.

 

–  Benjamin Franklin

T- Edusphere (Original).png