T- Edusphere (Original).png

Cijena usluge:

T-Edusphere vjeruje u Vas, Vaš uspjeh i želi vam biti iskrena potpora na putu za Veliku Britaniju, Birmingham te University College Birmingham i naša usluga je potpuno BESPLATNA na samom početku.

 

Glavni cilj i prioritet naše agencije je usmjeriti sve studente u pravom smjeru i pomoći u ostvarivanju životnih  snova.

Naša usluga sadrži sljedeće:

 -  Pomoć i profesionalno savjetovanje pri odabiru željenog smjera na University College Birmingham-u.

 -  Detaljno informiranje o Birminghamu, životu u Velikoj Britaniji i mogućim troškovima prije i za vrijeme
   boravka u Velikoj Britaniji.

 -  Pomoć i savjetovanje pri prikupljanju cijekupne potrebne dokumentacije za prijavu na University College
   Birmingham.

   

 -  Ispunjavanje procesa službene prijave nakon odluke o željenom smjeru studiranja.

 -  Organizacija i priprema za Ispit englskog jezika.

 -  Pomoć i pregled pri ispunjavanju potrebne dokumentacija za studentski zajam. (pomoć tokom cijelog       
   procesa).

 -  Pomoć pri nalaženju smještaja prije dolaska u Veliku Britaniju.

 -  Organiziran događaj gdje će se studentima po dolasku u Veliku Britaniju pomoći pri snalaženju u gradu       Birminghamu-u, te također upoznavanje s fakultetom.

 - Savjetovanje i pomoć u vezi s pronaskom prvog studentskog posla. 

 - Potpora studentu i roditeljima tokom cijelog procesa i nadolazeće godine studiranja u Velikoj Britaniji.

- Pomoć i asistencija u prikuljanju dokumenata za potrebnu vizu (EU ili International students).

EU Students

Preddiplomski

100£

Poslijediplomski

150£

International Students

Preddiplomski

£500 - $670

£600 - $805

Poslijediplomski