T- Edusphere (Original).png

Cijena usluge:

T-Edusphere vjeruje u Vas, Vaš uspjeh i želi vam biti iskrena potpora na putu za Veliku Britaniju, Birmingham te University College Birmingham i naša usluga je potpuno BESPLATNA na samom početku.

 

Glavni cilj i prioritet naše agencije je usmjeriti sve studente u pravom smjeru i pomoći u ostvarivanju životnih  snova.

Naša usluga sadrži sljedeće:

   Pomoć i profesionalno savjetovanje pri odabiru željenog smjera na University College Birmingham-u.

   Detaljno informiranje o Birminghamu, životu u Velikoj Britaniji i mogućim troškovima prije i za vrijeme boravka u Velikoj Britaniji.

   Pomoć i savjetovanje pri prikupljanju cijekupne potrebne dokumentacije za prijavu na University College Birmingham.

   

   Ispunjavanje procesa službene prijave nakon odluke o željenom smjeru studiranja.

  Organizacija i priprema za Ispit englskog jezika.

   Pomoć i pregled pri ispunjavanju potrebne dokumentacija za studentski zajam. (pomoć tokom cijelog procesa).

   Pomoć pri nalaženju smještaja prije dolaska u Veliku Britaniju.

   Organiziran događaj gdje će se studentima po dolasku u Veliku Britaniju pomoći pri snalaženju u gradu       Birminghamu-u, te također upoznavanje s fakultetom.

  Savjetovanje i pomoć u vezi s pronaskom prvog studentskog posla. 

  Potpora studentu i roditeljima tokom cijelog procesa i nadolazeće godine studiranja u Velikoj Britaniji.

Preddiplomski

350Kn

Poslijediplomski

500Kn